Utträde av medlem i hushåll

Om en medlem som är sammankopplad i ett hushåll (familj) ska utträdas, så ska hushållskopplingen först tas bort. Därefter söker man fram medlemmen som ska utträdas och genomför utträdet.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss