Sammankoppla medlemmar i ett hushåll

Det finns tre olika scenarier som kan uppstå när det gäller att sammankoppla medlemmar.

  • Man registrerar en ny medlem som ska sammankopplas med en befintlig medlem i registret.
  • Man registrerar en ny medlem som ska sammankopplas med en annan ny medlem, som ännu inte är registrerad i registret. 
  • Man har två sedan tidigare befintliga medlemmar som man vill sammankoppla. 

Nedan beskrivs respektive scenario för sig. 

Registrera en ny medlem som ska sammankopplas med en annan ny medlem 

Börja med att registrera din nya medlem. Antingen utför du hela registreringen och trycker på ”Spara” innan du går vidare eller så fyller du i alla uppgifter på din nya medlem och går vidare i denna dokumentation innan du sparar. 

I nyregistreringsbilden finns en knapp som heter ”Skapa ny medlem”. Klicka på den. Nu ändrar ditt registreringsfönster utseende. En bild öppnas som heter ”Ny medlem i hushåll”, den ser ut precis som den vanliga bilden för nyregistrering av medlem. Skillnaden är att uppgifter om adress, telefon och föreningstillhörighet redan är förvalt utefter de uppgifter man fyllt i på den första nya medlemmen. 

Nu fyller du i personnr, förnamn och efternamn på den nya medlemmen i hushållet. Övriga uppgifter går inte att ändra, eftersom de ska vara lika som för den första medlemmen i hushållet. 
När du fyllt i uppgifter går du längst ned på sidan och trycker ”Spara”. 

Du kommer nu åter till den första medlemmen i hushållet med tillägget att den nu har uppgifter om medlem i hushåll. 
Gå nu längst ned i första medlemmens bild och tryck ”Spara”

Du har nu lagt in två nya medlemmar i medlemsregistret och de båda är sammankopplade. 

Sammankoppla två befintliga medlemmar 

Om du har två medlemmar som redan finns i medlemsregistret och som du vill sammankoppla börjar du med att söka fram den ena medlemmen. 

När du fått fram den aktuella medlemmens översiktsbild på skärmen klickar du på ”Lägg till befintlig medlem” vid rubriken ”Medlemmar i hushåll”. Nu öppnas ett fönster där du kan söka fram den medlem som ska sammankopplas med den medlem du sökt fram. När du hittat den medlem du önskar sammankoppla din nya medlem med klickar på du medlemmens personnummer eller namn. 

Om du gjort rätt val och är klar med din nyregistrering i övrigt klickar du på ”Spara” längst ned till vänster. 

Nu är dina två medlemmar sammankopplade med varandra. 

Avvikelser som kan dyka upp när du sammankopplar medlemmar 

Om du ska sammankoppla två medlemmar kan det vara så att den ena av medlemmen redan finns i medlemsregister som utträdd. Då får du meddelande om det på skärmen och måste återregistrera medlemmen innan sammankoppling kan ske. Följ då dokumentation för ”Återregistrera en medlem” innan du genomför sammankopplingen.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss