Formatera text

Texterna anpassas efter den stilmall som finns tillgänglig för din webbplats.

Stycke

Under "Stycke" hittar du de olika rubriktypsnitt som finns tillgängliga i stilmallen för din organisation.

Ett rubriktypsnitt påverkar hela textstycket, så därför måste du alltid se till att det/de ord som ska vara rubriken, står på en egen rad. Detta gör du genom att trycka "Enter" efter rubriken.

Tips!
Använd gärna ikonen "Visa block" så ser du tydligt hur styckeindelningen ser ut

Alternativ

Alternativ använder du för att markera ut vissa ord eller delar av texten med t ex en färg eller en ikon. 

Markera det/de ord du vill markera och välj alternativ från listan

Väljer du "Pdf", "Word" eller "epost" visas en ikon till vänster om den valda texten. Detta kan vara användbart om man t ex vill förtydliga att en länk leder till en PDF-fil.

Fet stil,  Kursiv och överstruken

Markera den text du vill påverka och välj något av alternativen

Ta bort formatering

För att ta bort markerar du ordet/orden och använder ikonen "Ta bort formatering"

Justering av text

Alternativen för textjustering påverkar det stycke du har markerat. Markerar du allt innehåll i en editor så påverkas all