Skriva text

Att skriva text i editorn påminner mycket om det sätt man arbetar i ett ordbehandlingsprogram, men det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt handlar om html-kodning. Allt du skriver i editorn omvandlas till html-kod som sedan ska tydas av webbläsaren bland övrig kod som finns på din sida.

Några viktiga tips:

  • Det är oftast bäst att först skriva texten och sedan gå tillbaka och göra formateringar av rubriker, lägga in bilder, osv. 
  • Entertangenten genererar ett nytt stycke (stort radavstånd)
    Enter och Shift genererar ny rad (litet radavstånd)
  • Fokusera på innehållet och låt den inbyggda stilmallen styra utseendet. Stilmallen är anpassad för din organisations webbplatser och du behöver därför inte fundera över typsnitt, storlekar, etc.
  • Vill du gärna få med din layout från t ex ett Worddokument är det bästa att spara Worddokumentet som en PDF-fil som du sedan länkar till från webbplatsen.