Flytta sida

Flytta en sida uppåt eller nedåt i navigeringsträdet/menyn

  1. Klicka på den sida du vill flytta. När sidan är markerad tänds pilarna i överkanten av navigeringsträdet.

  2. Använd pilarna ovanför navigeringsträdet för att flytta den aktuella sidan ett steg uppåt eller nedåt i strukturen. Eventuella undersidor till den aktuella sidan flyttas samtidigt.

Flytta en sida till annan huvudsida

Genom att använda ikonen för ”Flytta dokument” kan du flytta till ett nytt ställe i strukturen.

  1.  Klicka på den sida du vill flytta. När sidan markeras tänds Ikonen "Flytta dokument" i överkanten av navigeringsträdet. 

  2. I fönstret som öppnas markerar du den sida dit du vill ha som huvudsida för din markerade sida.

  3. Klicka "Spara" och "Ok".

  4. Den markerade sidan flyttas till vald huvudsida i strukturen