Så fungerar kalenderfunktionen

Kalendersidan är en så kallad kanal-sida som samlar ihop alla underliggande sidor och presenterar dem på webbplatsens startsida.  (Läs mer om kanalsidor)

Kalendern bör användas för aktiviteter som äger rum en bestämd tidpunkt. Man kan jämföra med att man gör en anteckning i sin almanacka för att komma ihåg vilken dag och tid något infaller.

Beroende på hur funktionen är konfigurerad visas händelserna antigen månadsvis med funktion för att kunna bläddra framåt och bakåt, eller så visas endast de händelser vars händelsedatum ej passerat dagens datum. Händelserna kan presenteras i kalenderform eller som en lista.