Skapa en nyhet

 1. Klicka på "Nyheter" i navigeringsträdet

 2. Klicka på ikonen ”Nytt” ovanför navigeringsträdet och sedan på ikonen ”Nyhet” i fönstret som öppna

 3. En ny nyhetssida skapas (symboliseras av  i navigeringsträdet) och du kommer automatiskt till ”Redigera”-läget. 

  Rubrik: Här skriver du rubriken
  Ingress: Kort text som kommer att visas i nyhetslistan på den webbplatsen
  Text (HTML-editorn): Här skriver du resten av artikeln.
  Skribent: Här finns möjlighet att ange ett namn.
  Publicering: Här kan du ange ett datum om du vill att nyheten ska publiceras vid en viss tidpunkt. Om fältet lämnas tomt, publiceras nyheten direkt.
  Avpublicering: Här kan du ange ett datum om du vill att nyheten ska tas bort vid en viss tidpunkt. Om fältet lämnas tomt, är nyheten alltid publicerad.
  (Om en nyhet avpubliceras ligger den fortfarande kvar i navigeringsträdet och kan publiceras igen. Om du vill ta bort en nyhet klickar du på knappen "Ta bort sidan". Du kan även flytta nyheten till " Nyhetsarkivet")
 4. Klicka på ”Spara och publicera sidan” för att visa nyheten på webbplatsen