Så fungerar nyhetsfunktionen

Nyhetssidan är en så kallad kanal-sida som samlar ihop alla underliggande sidor och presenterar dem på webbplatsens startsida. ( Läs mer om kanalsidor) Den senaste nyheten visas överst i listan. Gamla nyheter tas bort automatiskt, antingen när angivet avpubliceringdatum infaller, eller när max antal nyheter för nyhetslistan överskrids. Nyhetssidan bör vara dold i navigering för att fungera på bästa sätt.

Möjlighet att koppla ett nyhetsarkiv till nyhetskanalen finns. Gamla nyheter flyttas då manuellt till arkivet när de inte längre platsar på startsidan. 

Nyheter används för olika typer av aktuella meddelanden som man. För händelser som äger rum en viss tidpunkt kan man istället använda Händelser/kalendarium.

Skapa en nyhet »
Arkivera en nyhet »

Så fungerar en kanalsida

Kanalsidorna har en orange markering på ikonen i navigeringsträdet.

RSS är en standard för distribuering av nyheter på webben. Som användare kan man prenumerera på nyheter från en mängd webbplatser och få dem samlade i en egen RSS-läsare.  

Nyheterna ligger samlade under en sida som kallas ”RSS-kanal”. Den sidan motsvarar den sida som en användare prenumererar på. De informationsfält som kan redigeras på kanalsidan är information till RSS-läsare. Kanal-/samlingssidan behöver normalt inte justeras, då den i många fall inte visas på webbplatsen.