Skapa kalenderhändelse

 1. Klicka på ”Kalendarium” (kan också heta "Kalender" eller "Händelser") i navigeringsträdet

 2. Klicka på ikonen ”Nytt” ovanför navigeringsträdet och sedan på ikonen ”Händelse” i fönstret som öppnas

 3. En ny händelsesida skapas (symboliseras av  i navigeringsträdet) och du kommer automatiskt till ”Redigera”-läget.

  Rubrik: Här skriver du rubriken för händelsen (aktiviteten)
  Datum för händelsen: Här anger du vilket datum händelsen äger rum.
  Pågår till och med: Om händelsen pågår över flera dagar anger man slutdatum här.
  Ingress: Kort text som kommer att visas i händelselistan på webbplatsen
  Text (HTML-editorn): Här skriver du resten av artikeln.
  Skribent: Här finns möjlighet att ange ett namn.
  Publicering: Här kan du ange ett datum om du vill att händelsen ska publiceras vid en viss tidpunkt. Om fältet lämnas tomt, publiceras händelsen direkt.
  Avpublicering: Här kan du ange ett datum om du vill att händelsen ska avpubliceras vid en viss tidpunkt. Om fältet lämnas tomt, är händelsen alltid publicerad.

  Innevarande månads händelser visas direkt på startsidan och sedan kan man bläddra framåt och bakåt i kalendern/listan.

  Klicka på knappen "Ta bort" för att ta bort en händelse.
 4. Klicka på ”Spara och publicera sidan”