Redigera innehållet på en sida

Ändring av innehållet på en sida görs under fliken "Redigera". Om du vill göra större ändringar kan du använda fliken "Versioner" och skapa en kopia av den publicerade sidan som du kan arbeta ostört med. Ersätt den publicerade sidan med din kopia när du är färdig.

Dokumentnamn

Namnet på sidan, både i navigeringsträdet i Webtool och i menyn på din webbplats

Dölj i navigering

Ett kryss i rutan betyder att sidan inte är tillgänglig från menyn på din webbplats. Du som administratör kan fortfarande redigera sidan i Webtool.

Vissa funktioner, som t ex Nyheter och Händelser, bör vara dolda eftersom de har speciell funktionalitet som samlar ihop information och visar på annan plats (oftast startsidan). 

Editorn

Här gör du det mesta av arbetet med att skriva in text, lägga in bilder, länka till pdfer, mm. Editorn omvandlar din text, bilder, mm till html-kod som sedan infogas i mallsidan och tolkas av besökarens webbläsare. Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om ordbehandling och att det därför kan finnas vissa begränsningar i funktionaliteten jämfört med ett ordbehandlingsprogram som t ex Word. 

Knappar

Spara sidan
Sparar ändringar i fältet Dokumentnamn, Dölj i navigering, samt i editorn. 

Spara & publicera sidan
Endast synlig på ännu ej publicerade sidor. Sparar ändringar i fältet Dokumentnamn, Dölj i navigering och i editorn, samt publicerar sidan. 

Ta bort sidan
Flyttar sidan från navigeringsträdet till papperskorgen. Sidan försvinner även från menyn på din webbplats