Skapa ett SMS-utskick

Hur man skapar och skickar ett SMS-utskick

1. Välj: 

Arkiv > SMS-utskick > Nytt SMS-utskick

2. Välj ett utskicksnamn för utskicket. Detta blir namnet på ditt utskick men visas inte i mottagarens SMS. Skriv in lämplig text, exempelvis ”Inbjudan till årsmöte 2011-12-13”. Detta fält är obligatoriskt och kan inte lämnas tomt. Namnet används om du vid ett senare tillfälle vill återanvända utskicket från menyn "Öppna SMS-utskick"

3. Övriga fält lämnar vi tomma för stunden.
Klicka på "Nästa".

Välj mottagare 

4. Hämta mottagare 

I detta steg väljer du vilka mottagare som ska få utskicket. Du kan fortfarande ändra på all text samt spara utskicket till ett senare tillfälle.

Hämta mottagare: Klicka för att välja mottagare. En dialogruta öppnas där de fasta grupperna presenteras (beroende på användarbehörighet visas olika grupper).

5A. Fasta grupper 
Dessa snabbval kan kombineras med varandra.

5B. Sparade urval 
För att skicka till ett eget urval klicka på ”Välj istället mottagare från mina sparade urval”. En dialogruta öppnas där ”Sparade urval” listas. Välj aktuellt urval i listan och klicka ”Välj”. Sparade urval skapas i ”Sök och skriv ut”. I summeringen ovanför medlemmarna ser du både hur många medlemmar som är med i ditt urval, samt hur många som har ett korrekt mobiltelefonnummer och kommer att kunna ta emot ditt SMS. I exemplet nedan saknar en medlem ett giltigt mobiltelefonnummer, och vårt SMS kommer således endast skickas ut till 2 av våra 3 medlemmar.

Du kommer även se en summering av antal mottagare efter du valt urval och klickat på Spara.

6. Skriv in ditt meddelande

  Antal segment: Ett enskilt SMS kan innehålla upp till 120 tecken. Vid fler tecken så delas det upp i flera delar, så kallade segment. Mottagaren får fortfarande hela texten i ett SMS, men som avsändare betalar man per segment.

Totalt antal tecken: Hur många tecken du skrivit i ditt meddelande.

Tänk på att gärna inkludera en signatur i slutet av ditt meddelande, ex:

- Hälsningar från Demoföreningen

7. Datafält

Dessa koder kan användas i meddelandet för att infoga dynamiskt data, exempelvis medlemmens namn.

8. Ange "Kopia till" (Valfritt). Används om du har någon eller några enstaka nummer utöver ditt urval du vill ska motta ditt SMS. Tänk här på att information från datafält (7A) inte kommer att hämtas från systemet för de mottagare som är inkluderade i "Kopia till". För dessa kommer ditt SMS istället att läsas som ex: "Hej [prop.firstname]"

Förhandsgranska och skicka meddelandet

9A. Förhandsgranska

Här kan du skicka en förhandsgranskning av ditt utskick till din egen mobiltelefon. Tänk på att dessa också debiteras.

9B. Spara och skicka

När du klickar på "Spara och skicka" får du upp en summering av beräknat antal mottagare och kostnad, och har chansen att avbryta om något inte stämmer.

10. Status

När du bekräftat att skicka ditt meddelande så kommer vårt system att försöka en sändning till samtliga giltiga telefonnummer i det valda urvalet. Klicka in på knappen "Status" för att se så att alla SMS har gått fram

I listan som kommer fram ser du status för varje nummer

Skickat: Ditt SMS har skickats till mottagarens nummer.

Ej skickat: Vänta några minuter, och klicka sedan på "Uppdatera". Vid SMS-utskick med stora urval av mottagare kan det ta flera minuter innan alla SMS har skickats.

Misslyckat: Kontrollera att medlemmens telefonnummer är korrekt och kan ta emot SMS.