Tabell

Använd "Infoga tabell" för att skapa grunden till din tabell  

Enklast är att börja med en rad och där göra de inställningar man behöver och sedan skapa nya rader allt eftersom. De nya raderna ärver då de inställningar man gjorde på första raden

Markera tabellen och klicka på tabell-ikonen. Välj "Tabellegenskaper" för att ange storlek, avstånd, ramlinje, mm. Du kan även dra i tabellens markeringsrutor för att justera storleken 

Genom att högerklicka i tabellen visas menyn för formatering av tabellen och dess innehåll

Cell: en "ruta" i tabellenKolumn: en spalt i tabellen

Cell

Cellegenskaper 

Här anger du bredd och höjd för den cell du klickat i.

 • "Celltyp" anger om det är en vanlig cell eller en huvudcell som fungerar som en rubrik för en kolumn. 
 • "Justering" anger om innehållet i cellen ska vänster-, centrum- eller högerjusteras

Sammanfoga celler

Markera de celler, i sid- eller höjdled, som du vill sammanfoga och välj  "Sammanfoga celler"

Valda celler sammanfogas till en cell

Rad

 • "Infoga rad före" skapar en ny rad med samma antal kolumner ovanför aktuell rad
 • "Infoga rad efter" skapar ny rad med samma antal kolumner under aktuell rad
 • "Radera rad" tar bort aktuell rad
 • Under "Radegenskaper" kan du välja om den aktuella raden ska vara tabellens huvud eller fot, samt bestämma en exakt höjd. 
 • För att klippa ut en rad och dess innehåll väljer du "Klipp ut rad"
 • För att kopiera en rad och dess innehåll väljer du "Kopiera rad"
 • För att klistra in urklippta eller kopierade rader väljer du "Klistra in rad före" eller "Klistra in rad efter"

Kolumn

 • "Infoga kolumn före" skapar en ny kolumn till vänster om den aktuella
 • "Infoga kolumn efter" skapar en ny kolumn till höger om den aktuella
 • "Radera kolumn" tar bort aktuell kolumn.