Länka till uppladdad fil

En fil måste först laddas upp till systemet (webbservern) för att finnas tillgänglig. Sedan skapar man en länk från editorn till den uppladdade filen.

 1. Klicka på ikonen för "Infoga/redigera länk eller fil"  

 2. Klicka på "infoga fil" 

 3. Filhanteraren öppnas. 

  I filhanteraren har du överblick över samtliga uppladdade bilder och filer. Med hjälp av filter-knapparna uppe till höger kan du välja att visa endast bilder, endast filer eller allt innehåll. 

  Du kan också välja visningsläge - lista eller miniatyrbilder - för att lättare hitta den fil/bild du söker. 

  I läget "Lista" kan du använda rubrikerna för att sortera bilderna efter Namn, Storlek, Typ eller Datum.

 4. Filerna sorteras i bokstavsordning. Klicka på filen för att skapa en länk till filen på din sida.
 5. I fältet "Länktext" anger du den text som representerar länken, dvs den man klickar på för att öppna filen. Lämnas fältet tomt kommer filens namn att representera länken. Om du vill använda en bild som länk måste du först ladda upp bilden och sedan markera den innan du följer instruktionen.

 6. Klicka ok.