Ladda upp fil

En fil (pdf, word, eller annat format) måste först laddas upp till systemet (webbservern) för att finnas tillgänglig. Sedan skapar man en länk från editorn till den uppladdade filen. Därför sker filuppladdningen under "Infoga/redigera länk eller fil"

  1. Klicka på ikonen för "Infoga/redigera länk eller fil" 

  2. Klicka på "infoga fil" 

  3. Filhanteraren öppnas. I filhanteraren har du överblick över samtliga uppladdade bilder och filer. Med hjälp av filter-knapparna uppe till höger kan du välja att visa endast bilder, endast filer eller allt innehåll.  Du kan också välja visningsläge - lista eller miniatyrbilder - för att lättare hitta den fil/bild du söker. 

  4. Klicka på knappen "Ladda upp en fil"För att sortera bilder i mappar kan du först välja "Ny mapp" och sedan "Ladda upp en fil"

  5. Dra och släpp filer från Utforskaren på din dator till filuppladdningsfönstret, eller klicka för att öppna Utforskaren och välja filer att ladda upp. Håll ner shift-tangenten samtidigt som du klickar för att ladda upp flera fil samtidigt.

  6. Klicka på knappen "Öppna" och valda filer laddas upp.

  7. När filerna är uppladdade klickar du på "Återvänd till fillistan"

  8. Den/de uppladdade filerna hamnar först i listan över uppladdade filer och bilder. Klicka på filen för att lägga till den på din sida.

  9. I fältet "Länktext" anger du den text som representerar länken, dvs den man klickar på för att öppna filen. Lämnas fältet tomt kommer filens namn att representera länken. Om du vill använda en bild som länk måste du först ladda upp bilden och sedan markera den innan du följer instruktionen.

  10. Klicka ok.