Återställa raderad sida

När en sida tagits bort med hjälp av knappen ”Ta bort sidan” hamnar den i papperskorgen längst ner i navigeringsträdet.  

Återställa sida från papperskorgen

  1. Öppna papperskorgen och markera den sida som ska återställas till sin ursprungliga plats
  2. Klicka på fliken ”Egenskaper” och knappen ”Återställ”
  3. Sidan flyttas nu tillbaka till sin ursprungsplats i navigeringsträdet