Justering av text och bild

För att få text att flyta bredvid en bild använder man ikonerna för justering

1. Klicka på bilden

2. Klicka på önskad justerings-ikon för att få texten att flyta bredvid bilden.

Anpassa utrymmet mellan bild och text

  1. Klicka på bilden och sedan på ikonen "Infoga bild/Bildegenskaper"  

  2. Klicka på fliken "Avancerat"

  3. Ange ett med siffror ett värde för vertikalt och/eller horisontellt utrymme. Siffran anger utrymmet i pixlar. 

  4. Klicka i något av de andra fälten för att din inställning ska aktiveras. När inställningen aktiverats fylls fältet "Stil" med den kod som motsvarar den inställning du gjort.

  5. Klicka Ok