Ändra storlek på bilder

Det bästa är om din bild är anpassad efter det utrymme som finns tillgängligt på din webbplats redan innan du laddar upp den. På så vis minskas filstorleken och därmed även laddningstiden. Bilden blir även skarpare än om du ändrar storleken i efterhand. Undvik också att göra bilden större än originalet. Detta försämrar kvaliteten och bilden blir oskarp.

Ändra storleken manuellt

  • Klicka på bilden och dra i markeringsrutorna för att ändra till önskad storlek.
    Håll ner shift samtidigt för att behålla proportionerna.

Ange önskad storlek

  1. Klicka på bilden och sedan på ikonen "Infoga bild/bildegenskaper" 

  2. I fälten för "Dimensioner" anger du önskad storlek

  3. Kryssa i "Behåll proportioner" så ändras storleken proportionerligt. Det räcker då att du anger ett värde, antingen bredd eller höjd.