Bilder

Bilder som läggs in via editorn bör helst vara storleksanpassade för att passa webbsidan och för att hålla ner laddningstiden av sidan. Du kan i efterhand anpassa storleken genom en inställning i editorn, men detta påverkar inte filstorleken och därmed inte heller laddningstiden. Detta är extra viktigt att tänka på om man har många bilder på samma sida.

OBS! Om du använder Internet Explorer 9 kan du endast ladda upp bilder en och en. Vi rekommenderar att du uppgraderar till IE10 eller IE11, alternativt använder någon annan webbläsare, t ex Google Chrome eller Firefox.

Ladda upp en ny bild »

Lägg till en redan uppladdad bild »