Bildgalleriet

Gallerimallen består av gallerimodulen, samt en editor. Text som skrivs i editorn kommer i layoutläge att hamna ovanför bildvisningsfunktionen. OBS! För att spara innehåll i editorn måste man klicka på knappen ”Spara sidan”, längst ner på arbetsytan.

Vid installation är bildgalleriet tomt och du måste börja med att skapa ett album. Det finns ingen begränsning i hur många album du kan skapa och det är ett bra sätt att strukturera upp dina bilder.

Skapa ett album

 1. Namnge ditt album och klicka på knappen ”Skapa album”. 
 2. Det nya albumet skapas och nästa steg är att ladda upp bilder. 

Lägga till bilder

 1. Välj album eller skapa ett nytt
 2. Klicka på knappen ”Välj bilder att ladda upp” och välj från din dator. Du kan välja att ladda upp flera bilder samtidigt (håll shift-tangenten eller Ctrl-tangenten intryckt när du väljer bilder)
 3. Genom att klicka "Öppna" laddas alla bilder upp från din dator till systemet. 
 4. Klicka på ”Spara i album” för att lägga till dem till ditt album.

  Bilderna är nu publicerade och kan ses i layoutläget. 
 5. I fältet ”Kommentar” kan man ange en kortare bildtext. 
 6. Klicka ”Spara ändringar” för att spara kommentarer.

Inställningar

Under rubriken ”Inställningar för album" kan man:

 • Byta namn på album
 • Ta bort album
 • Ändra sorteringsordning på albumets uppladdade bilder

Under rubriken ”Inställningar för bildgalleri” kan man:

 • Välja att låta besökare ladda upp bilder direkt på sidan, med direktpublicering eller efter godkännande av administratör
 • Ange e-postadress till administratör (används endast om ovanstående funktion är aktiverad)Välja att visa bildernas filnamn i listan.


Länka till ett album

Varje album har en unik adress/sökväg som du kan använda om du vill länka till ett specifikt album från någon annan sida.

För att länka till ett album gör du så här:

 1. Markera sökvägen som du hittar under knappen "Spara ändringar"
 2. Högerklicka på den markerade sökvägen och välj "kopiera"
 3. Gå till sidan där du vill infoga länken, skriv texten som ska vara klickbar
 4. Klicka på ikonen för "infoga länk". I rutan för "Källa" klistrar du in sökvägen
 5. Klicka spara