Så fungerar banner-funktionen

Bannerfunktionen används för att lägga upp banners (annonser) på din webbplats. Det kan t ex vara logotyper eller erbjudanden från sponsorer, information om någon aktivitet ni vill lyfta fram lite extra eller en länk som pushar för en undersida på webbplatsen som t ex Bli medlem. 

Banners presenteras vanligtvis endast på startsidan. På förenings- och distriktsnivå kan vissa banners styras av förbundet, men ni kan alltid komplettera med egna banners som då visas ovanför de som förbundet har lagt ut.

Varje banner läggs upp som en egen sida under banner-kanalen. Kanalsidorna har en orange markering på ikonen i navigeringsträdet och de är därmed lätta att hitta. Kanalsidorna samlar ihop de underliggande sidorna och presenterar på ett bestämt ställe (jämför med kalender och nyheter). Om du administrerar en webbplats för ett förbund kan du ha flera banner-kanaler där en används för att publicera banners på förbundets webbplats och en annan för publicering på distrikt och föreningar.

En banner eller annons består oftast av en bild, men om du inte har möjlighet att göra en bild kan du också skriva text.