Fältbeskrivning för Ny/ändra medlem

Personuppgifter 

Info om id-nummer: I systemet kan man antingen använda medlemsnummer eller personnummer som id-nummer. Medlemsnummer kan antingen genereras per automatik i systemet eller att det anges av dig som användare. Numret måste alltid vara unikt, antingen inom ditt förbund eller hela föreningen. Dessa förutsättningar bestäms av systemets huvudadministratör.

Medlemsnummer: Genereras normalt per automatik. Kan eventuellt ändras. 

Personnummer: Personnumret skrivs ÅÅMMDDNNNN. Ex. 7407125132

Inträdesdatum: Sätts automatiskt till dagens datum, men kan ändras. Ex. 20170214 

Intresseanmäld: Används för medlemmar som är under värvning. Medlemmen räknas då inte i statistik mm 

Utträdesdatum: Medlemmen avaktiveras, men finns kvar i systemet för att kunna återaktiveras. Ex 20170214 

Utträdesorsak: Orsak till utträde, ex. ”Begärt utträde” 

Förnamn: Ex. Daniel, Anna-Karin 

Efternamn: Ex. Karlsson, Larsson-Svärd 

Personnummer/Födelsedatum: Minst födelseår bör anges. Ex. 1930, 19300524, 193005247578. Här kan anges bara födelseår eller år mån dag eller komplett personnummer. Detta fält genereras automatiskt om man har personnummer som idnummer. 

Kön: Välj man eller kvinna 

Adress: Ex. Gamla Stugsundsvägen 60, Pl. 3490, Box 5487 

C/o: Ex. Maria Svensson. Anges om personen är inneboende hos annan 

Adress annan: Extra adressfält. 

Postnummer: Ex. 72650. När man matar in medlemmar med utländskt postnummer så ska Land anges först. Då försvinner kontroller på att angivet postnummer är korrekt. 

Postadress: Ex. SÖDERHAMN. Fylls i automatiskt om man anger korrekt postnummer i Sverige.

Land: Ex. Sverige. 

Kommun: Ex. Söderhamn, om saknas ges förslag vid inmatning av postnummer.

Län: Ex. Gävleborg, om saknas ges förslag vid inmatning av postnummer.

Telefonnummer: Telefonnumret visas alltid exakt så som du matat in. Ex. 0270-722 99 

Telefon annan: Extra telefonnummerfält. Ex. 070-345 55 09, 0708-68 57 38 

E-postadress: Ex support@foreningssupport.se 

Tidning (antal): Ange 0 om medlemmen inte ska ha någon tidning. 

Tidning (Kryssruta): Kryss anger att medlemmen ska ha tidning 

Medlemsavgift erlagd: Vid fakturering (via fakturamodulen) läggs information in i detta fält automatisk. Vid manuell hantering skrivs detta in som ett datum. Ex. datum: 20170215 

Förfallodatum: Visar hur länge medlemskapet är giltigt. Systemet använder datat i detta fält för att veta när medlemmen ska få sin nästa faktura. När en faktura är betald ändras datumet automatiskt. 

Medlemskap 

Län/Distrikt/Region: Län/Distrikt/Region som medlemmen tillhör. Välj i lista. 

Förening/Lokalavdelning: Förening som medlemmen tillhör. Välj i lista. Förvald om du är inloggad som lokalföreningsanvändare. 

Hushållskoppling

Hushållskoppling används för att koppla ihop medlemmar i samma hushåll. Detta bl a för att endast en tidning ska gå ut till hushållet. 

Lägg till befintlig medlem: Sökfönstret öppnas. Sök efter familjemedlem som redan är medlem i föreningen. Klicka på namnet för att koppla medlemmen till huvudmedlemmen. När en medlem kopplats till en annan, så markeras huvudmedlemmen med ett litet hus. Adress, Postnummer, Postadress, Telefon samt föreningstillhörighet blir samma som huvudmedlemmen. Endast en tidning går till hushållet. 

Skapa ny medlem: Ny medlem öppnas. Används när medlemmen är helt ny och inte finns i systemet sedan tidigare.

Profiler

Profiler används för att gruppera medlemmar.

Lägg till profil: Profilfönstret öppnas. Sök fram profilen du vill lägga till genom att välja grupp och sedan profil. Klicka ’Lägg till’. 

Styrelse

Här visas personens styrelseuppdrag. 

Redigera styrelse: Föreningsbilden öppnas för att redigera styrelsen 

Fri anteckning 

Kommentar: Fält för egna kommentarer. Fältet kan t ex användas för kommentar om att medlemmen är medlem i flera föreningar, adress till sommarhus eller dyl. 

Anteckning: Ytterligare fält för anteckning. Kommentar och anteckning kan användas för olika framtida rutiner i systemet. 

Knappen ”Avregistrera medlem”: Används som genväg för att sätta utträdesdatum och orsak. Det är samma funktion som att sätta det manuellt uppe i medlemsformuläret.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss